Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június, 2018

Az imádság haszna

Kép
16Gyertek, halljátok, ti, istenfélők, mind, hadd mondjam el, mit tett velem!  17Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta.  18Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr.  19De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára.  20Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. (Zsoltárok könyve, 66. zsoltár)
Thomas Goodwin, The Return of Prayers című könyvében beszél arról, hogy "ha figyeltek arra, Isten hogyan felel imáitokra, meg fogjátok látni szíveteket, gondolataitokat, és természeteteket, és megtanuljátok helyesen értékelni azokat." Ez valóban így van, megtapasztaltuk. Több hívő ismerősöm, barátom és én is. Meggyőződtünk róla, hogy a szívünk igazán tiszta lehet, megtisztulhat a házasságtöréstől, ellenségeskedéstől, viszálykodástól, féltékenységtől, haragtól, önzéstől, széthúzástól, pártoskodástól, irigységtől, és ezekhez hasonlóktól, amikor Istent kérjük, Jézust hívjuk a szívünkbe, hogy ott cselekedjék. Csa…

Lélekjelenlét

Kép
2018.06.10. Vasárnap. Előző este felkészültem az istentiszteletre mert a pásztorunk szolgálattal bízott meg. Volt egy önkéntes felvállalásom is, egy barátomat, aki aznap vízkeresztségben részesül, a köszöntések alkalmával egy igei áldással erősítem meg. Természetes, hogy az embernek ilyenkor jólfelkészültnek kell lennie. Az istentisztelet kezdő imáját megfogalmaztam és leírtam, az alapigét a Bibliából kellett felolvasnom.
6Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. 7Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak: 8Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; 9üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk; 10Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. 11Mert életünk folyam…