Bejegyzések

Ha örömhírt hallasz tovább adod?

Kép
Azon gondolkoztam mi is az az örömhír. Sokan szeretnek mindenfélét terjeszteni amit hallanak. Van egy mondás, miszerint "aki neked beszél másokról, beszél rólad is." A Biblia szerinti meghatározás pedig ez:
12Kigúnyolja felebarátját az esztelen, az értelmes ember pedig hallgat. 13A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot.(A példabeszédek könyve 11. fejezet)
A pletyka bűn, s Pál apostol a Rómaiakhoz intézett első általunk ismert levelében mindezt a gyilkos indulattal egy sorban említi. Azt hiszem megállapítható, hogy az efféle beszélgetés és annak tartalma sohasem örömhír. Mégis, az ilyesmi futótűzként terjed egy utcában a szomszédok, a munkahelyen a munkatársak, a facebookon az ismerősök, vagy épp szomorú módon olykor akár a templomban a padsorok között.
Ennek az ellenkezője az örömhír. Nézzünk néhány bibliai meghatározást erre vonatkozóan:
6A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevel…

Kinek teregethetem ki a szennyest?

Kép
Ezen a héten csütörtökön együtt voltunk közösségben és a Biblia alapján beszélgettünk. Az 5. zsoltár néhány verse volt a közös gondolkozás és tapasztalatmegosztás (bizonyságtétel) alapja.

1Örökkévaló, hallgass meg, kérlek!
Értsd meg gondolataimat!
2 Halld meg kiálltásomat, Királyom,
 Istenem, mert hozzád imádkozom!
3Reggelente hozzád imádkozom
eléd terítem dolgaimat,
s reménykedve várok válaszodra!
(5. zsoltár, egyszerű fordítás)Vannak komoly bajok, gondok az életben. Ez lehet valami keserűség, bánat, lelkiismereti válság vagy éppen egy betegség. Valaki elmesélte, hogy komoly, halálos betegség szorongatta hetekig, illetve a műtétet követő a vártnál lassabb lábadozás. A végén már úgy imádkozott mint Dávid az imént idézett 5. zsoltárban. Amikor igazán elszántan imádkozol és kétségbe vagy esve nagyon várod a választ. Ez a férfi elmondta mi történt vele, hogy mennyire nekikeseredett a kórházi ágyában. Egyik este igazán őszintén terítette Isten elé a dolgait, majd reménykedve aludt el, vá…

Bódi Mária Magdolna, ahogyan én látom

Kép
2015-ben volt egy pályázat "Bódi Mária Magdolna, ahogyan én látom" címmel. Reformátusként erről egészen más véleményem van, mint ennek a fiatal hősnek az egyházában, a katolikusban. Más ugyan, de nem negatív. Én nem egy újabb szentté avatható halottat látok benne, hanem ahogy a Szentírás is fogalmaz :

15Köszöntsétek Filologoszt és Júliát, Néreuszt és nőtestvérét, valamint Olimpászt és a velük lévő szenteket mind! (Pál levele a Rómaiakhoz, 16. fejezet)

Ő valaki, akinek a nevét fontosnak tartja Isten, hogy halála után is fennmaradjon. Írtam erről a hithősről egy esszéverset, amatőr, de szívből jött létre.


- Esszévers, mit ihletett a Lélek Magdiról -

Zakatolnak a gépek, forognak a kerekek, sivár, szürke elégedetlenség. Háború vetít homályt kőszívbe zárt rideg lelkek elé, s ők csak a monotonitásba menekülnek. Távol a fény, közel az árnyék, s ő, a kígyó szándékú sötét gondolat csak gúnyt serkent, csak reményt fojtogat.

Ember közt jár a játék és űz csalfa dolgokat. Istent átkoz…

Isten dicsősége a döbbenetes valóságból származik

Kép
Sokszor kell bátorság ahhoz, hogy az ember elmondja másoknak ami történik vele. Vagy bátorság kell ahhoz, hogy megtegyél valamit ami irreális, de késztetésed van rá. Elszántság kell ahhoz, hogy olyasmiért imádkozz ami konkrét, rendkívüli és esélytelen. A keresztyéni értelemben vett testvéreimmel együtt 2018. októberének első hetében megtapasztalhattuk, hogy mindezt mi is átélhetjük, s részesei lehetünk egy a hit által elért eredménynek. Nem a mi eredményünk, egyedül az Istené.

Egy évvel ezelőtt egy lelki hétvégére készülve imakérést olvastam a facebookon, miszerint egy ifjúért, egy fiatal srácért kérnek közbenjárást, imádságot a keresztszülők. A fiú, aki akkor a 18. életéve körül járt súlyos műtéten esik át. Imádkoztunk érte, jöttek a hírek, hogy egy darabig mesterséges kómában kell tartani és ekkor és ekkor ébredezhet majd. Buzgón imádkoztunk, egész gyülekezetek mozdultak meg, a lelki hétvégére összegyűlő férfiak közössége is fohászkodott az Úrhoz. Eltelt egy-két hét, pozitív hírek ér…

Amikor Isten megállít

Kép
Nemrégiben történt, hogy egy hívő testvérem balesetet szenvedett, többszörös izomszakadással kellett őt megműteni. Ez egy nehéz időszak a számára, a munkájából hosszú időre kiesett. Emberi oldalról nézve ez egy tragédia amit nehéz átvészelni és az ismerősei részéről csak sajnálkozni lehet.
Nekem azonban mást üzen ez a történet. Ismerem már őt egy ideje és csak sietős, pörgős emberként jellemezhetem. Amikor közösen imádkozni, az úr jelenlétében beszélgetni szoktunk, ez a tulajdonsága sokszor előjött. Isten többször szívemre helyezte, hogy egy dicséreten vagy igén, keresztény testvéri tanácson keresztül figyelmeztessem, lassítani kellene. Az egyik ilyen dicséret ez volt:
Ha nem teszek semmit sem...

Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Most megnyugszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyermek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölet a fény,

Kinek engedelmeskedjek?

Kép
Ha valaki Isten útját akarja járni fel kell kötnie a nadrágszíjat. "Kegyelemből van üdvösségetek", mondja Pál apostol amikor az Efezusi Gyülekezetnek ír.


8Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 10Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.(Pál levele az efezusiakhoz 2. fejezet)
Amint olvashatjuk ez nem azt jelenti, hogy ne kellene jót cselekednünk. Miután hívőkké lettünk fel kell, hogy ismerjük, hogy milyen cselekedetekre lettünk teremtve. Olvassuk el alábbi részt a Bibliából:
31Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára.32Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. 3…

Egy barát mellett

Kép
2018.07.27.
Kedvesek,
Alábbi zsoltárt olvassátok el figyelmesen.
Hálaadás az életért (30. zsoltár)
1Zsoltár, templomszentelési ének. Dávidé.  2Magasztallak, URam, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon.  3URam, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem.  4URam, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba.  5Zengjetek az ÚRnak, ti, hívei, magasztaljátok szent nevét!  6Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás.  7Míg jó dolgom volt, azt gondoltam: Nem tántorodom meg soha.  8URam, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De mikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem.  9Ekkor hozzád kiáltottam, URam, és így esedeztem az ÚRhoz:  10Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet?  11Hallgass meg, URam, kegyelmesen, légy segítségemre, URam!  12Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad …