Bejegyzések

Ácsmunka késztetésre

Kép
Álmodtam Jézussal. Szürreális volt, olyan ami túlmutat mindenen amit a valóságban ismerek. Nem az az idealizált jóképű férfi volt akivel szobrokon meg freskók falain lehet találkozni. Egy kis hajóval  kötöttünk ki a partra, rengeteg ember közé. Azt mondta nekem, tévedsz, nem én vagyok, mi vagyunk. Csak ennyi, semmi hosszú okfejtés vagy valami. De mégis tudtam, hogy ő az, igazából akkor ismertem fel. Azonnal a földre vetettem magamat, éreztem ahogy elhasalok a talajon, még az arcomat is a hűvös földre borítva, onnan néztem föl rá ezután még egy kicsit. Aztán már indultunk is a hajóval a sok ember között akik a partról, a sekély vízből, kis kidudorodó homokpadokról mind őt figyelték. Reggel amikor felébredtem és a fáradtságtól félálomtól dülöngéltem eszembe jutott a tegnap este olvasott lukács evangéliumi-i ige.
Jézus meggyógyítja a bénát (Mt 9,1-8; Mk 2,1-12)
17Amikor az egyik napon tanított, és körülötte ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, tov…

In memoriam Nagy Lajos

Kép
2019.06.21-én a késő esti órákban elhunyt Nagy Lajos esperes úr, nyugalmazott kórházi lelkész. Megemlékezésem Lajosról személyes lesz és minden objektivitást nélkülözni fog. Azt tartom fontosnak és azt tudom elmondani, hogy számomra ki volt ez az ember, mit jelentett és jelent majd a jövőben is az ő személye. Ha nagyon egyszerűen akarnék fogalmazni, Lajos egy hitvalló lelkipásztor volt aki a világot beborító sötétségben fáklyatartó volt és világított, mert Isten szolgája volt, Isten fényében pedig árnyékot vetett, mert ember volt. Ez az árnyék olykor igen kínozta őt, de sohasem akkor amikor Igét hirdetett. Az ő fáklyája is, mint megannyi szolgatársáé, emésztő tűzzel égett és világított.
3Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. (A zsoltárok könyve 50. zsoltár)

Csaknem egy évtizeddel ezelőtt ismertem meg a tiszteletes urat a Csolnoky Kórházban. "Lelkigondozó" ez volt kiírva a lift melletti apró kis üvegfalú iroda ajtajára és sikerült v…

Orvosnak lenni

Kép
Tegnap este együtt olvastuk feleségemmel a Bibliát, nemrég kezdtük el Lukács evangéliumát. Miért pont ezt? Eddig igazából fogalmam sem volt róla. Tegnap azt mondta Csilla, hogy ezt a szakaszt még nem hallotta, és valóban igazából még nekem sem tűnt fel valahogy soha. Furcsa nem? Ó hát persze, Jézus gyógyított, tudjuk, mi újat mondhatna ez bárkinek is, ezt mindenki tudja, 2000 éves történet. Olvassuk el.

Jézus sok beteget meggyógyít (Mt 8,16-17; Mk 1,32-39) 40Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő betegét; ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket. 41Sok emberből ördögök is kimentek, és ezt kiáltozták: Te vagy az Isten Fia! De rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. 42Napkeltekor pedig elindult, és kiment egy lakatlan helyre. De a sokaság megkereste őt, odamentek hozzá, és marasztalták, hogy ne menjen el tőlük. 43Ő azonban ezt mondta nekik: Más városokban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát,…

Mai ige pro és kontra

Kép
A Mai ige áhítatos füzet (buzdító üzenetek minden napra) igen elterjedt magyar hazánkban. Sok kritikát és dicséretet is olvastam már róla, így idejét érzem annak, hogy saját álláspontot is kialakítsak a kiadványról. Nem titok, rendszeres olvasója vagyok, de nem kizárólag ez a füzet szolgál nekem a napi lelki tápláléknak. Azt előre leszögezem, hogy az álláspontom se a kritikusoknak se a dicsérőknek nem lesz megelégedésére. Mi célt szolgálhat egy ilyen kiadvány? Elsőre az jut eszembe, hogy igemagyarázat. Egy kedves gyerekdal összefoglalja ennek lényegét az Apcsel 8,26-40 alapján.
Főember az úton, kocsi rázza, A kezében nyitva Bibliája, Ámde nem értheti, Nincs, aki azt neki Magyarázza.
Küld az Isten Lelke magyarázót: A kincstárnok látja, Fülöp áll ott! – Az írás úgy tanít, Az, kiről szó van itt: Te Megváltód!
Amikor az úton vízhez érnek, A szerecsen így szól: ,,Keresztelj meg!’’ – Szállj reám, Szentlélek, Tarts meg, amíg élek, Keresztyénnek!
(szerző: Siklós József)
Tehát ha mai modern f…

Mit tett értünk a megváltó?

Kép
Húsvétkor feleségem édesapja egy érdekes gondolattal állt elő vasárnap ami azóta is foglalkoztat. Lerágott csont sokak számára Jézus áldozatvállalása, szenvedései, kereszthalála. Minden keresztyén kívülről fújja:
16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János evangéliuma 3. fejezet)
Egyszülött fiát adta és nagyjából világos mindannyiunk számára az is, hogy milyen testi  és lelki szenvedéseken ment keresztül addig a pillanatig, amíg azt nem mondta: 30Elvégeztetett! (János evangéliuma 19. fejezet). Aki szeretne orvosi véleményt olvasni erről annak figyelmébe ajánlom a következő cikket. Így még elképesztőbb és megrendítőbb Jézus Krisztus áldozata értünk. Azonban, mint ahogy Péter apósom rámutatott, ez még így valahogy nem teljes. A teljes emberiség bűneinek megváltása - bár rettenetes mindaz amit a Názáreti Jézus testben itt a földön elszenvedett értünk - véleményem szerint is még ennél is nagyobb árat …

Környezetszennyezés

Kép
Hamarosan, néhány hét múlva, Nagypéntek előtt néhány nappal öko nap lesz abban az iskolában ahová a gyermekem is jár. Ez egy nagyon szép kezdeményezés, illetve inkább már hagyomány, mivel az intézmény elnyerte már az  Ökoiskola címet is. Bizonyára terítékre kerül a környezetszennyezés és még sok más fontos dolog amiről beszélni kell. Eljátszottam a gondolattal, mi lenne akkor, ha a lelkünk szennyezettségi fokát is mérni lehetne. Valahogy idevágna erre a napra erről is beszélni az iskolások előtt, még akkor is ha lenne jó pár diák aki már az első néhány mondat után grimaszokat vágna. Mondhatni egy "pofavizittel" az első durva mérés, a sacc már meglenne. Még jobban lehet ezt a lelki szennyeződést mérni verbális megnyilvánulásaink alapján.
45A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.(Lukács evangéliuma 6. fejezet)
A környezetszennyezés elleni egyik védelmi lehetőség, …

Barátaim, rómaiak!

Kép
A tegnapi napon érdekes beszélgetésbe elegyedtünk odahaza egy film kapcsán, ahol is a Jézus Krisztust keresztre feszítő rómaiak közül valaki Isten fiának követője lett. Felmerült a kérdés, vajon valóban megtörténhetett ez? Nem nyughattam, elő a Bibliát, megnéztem mind a négy evangéliumban a Jézus haláláról szóló részt az Egyszerű fordításban és a Magyar Bibliatársulat fordításában is. Most utóbbiból jönnek az igerészek:
 39Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta: Bizony, ez az ember Isten Fia volt! (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014) Márk evangéliuma 15. fejezet)
54Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak: Bizony, Isten Fia volt ez!(Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014) Máté evangéliuma 27. fejezet)
47Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az ember valóban igaz volt. (Magyar Bi…