Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július, 2018

Egy barát mellett

Kép
2018.07.27.
Kedvesek,
Alábbi zsoltárt olvassátok el figyelmesen.
Hálaadás az életért (30. zsoltár)
1Zsoltár, templomszentelési ének. Dávidé.  2Magasztallak, URam, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon.  3URam, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem.  4URam, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba.  5Zengjetek az ÚRnak, ti, hívei, magasztaljátok szent nevét!  6Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás.  7Míg jó dolgom volt, azt gondoltam: Nem tántorodom meg soha.  8URam, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De mikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem.  9Ekkor hozzád kiáltottam, URam, és így esedeztem az ÚRhoz:  10Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet?  11Hallgass meg, URam, kegyelmesen, légy segítségemre, URam!  12Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad …

Viharban élni

Kép
Több olyan hatás és tapasztalat ért az utóbbi néhány napban ami eszembe juttatott néhány bibliai tanítást. Ezek különös módon álltak össze most bennem, hogy reménység szerint másokat is tanítsanak.

Van akinek a családjával kapcsolatban, van akinek a vállalkozásával kapcsolatban vannak tervei, de legtöbbször borúlátóan, reménytelenül nyilatkoznak meg róla. Lehet, hogy a gazdasági helyzet, a politikai és gazdasági elemzők, a napi hírek, barátok, ismerősök, családtagok véleménye és érdeke, ezer meg ezer evilági tényező bombázza és rombolja a jövőképünket, a bátorságunkat, az életminőségünket. Idegesek, feszültek vagyunk, frusztráltak. Valahogy elmaradnak az áldások. Ássunk jó mélyre! Mi az evilági szó jelentése a Názáreti Jézusban hívő ember számára?
1Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, 2amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik…

Légy alázatos!

Kép
A saját felekezetemben nemigen gyakorlat, hogy térdet hajtsunk az Isten előtt. Történelmi okai vannak, aminek egyelőre nem találom a hiteles forrásait. Emberek akarták őseinket térdre kényszeríteni, hogy tagadják meg református hitüket és számukra hamis Istenképet imádjanak.. Nem erre akarok fókuszt mutatni, nem is fejtem ki jobban. Két igét hoznék hasonlatnak:
11,4 Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? „Meghagytam magamnak hétezer férfit, akik nem hajtottak térdet a Baalnak.”(Királyok I. könyve) 3,2 A király összes udvari embere, aki csak a királyi udvarban volt, térdet hajtott és leborult Hámán előtt, mert így parancsolta a király. Mordokaj azonban nem hajtott térdet, és nem borult le.(Eszter könyve)
Erről volt tehát szó, és ha belegondolunk ez tőlük bátor tett volt, igazi tanúságtétel. Csakúgy, mint mostanság , az elmúlt években azoké az embereké, akik nem tagadták meg Krisztust az Iszlám Állam előtt. Ezzel a viselkedéssel a véleményem szerint nincs is baj. Azonban eltelt sok-so…

Az illatáldozati oltár

Kép
Az illatáldozati oltárról kell ma írnom, ezt helyezte a szívemre az Isten. Hogy hogyan? Ez egy erőszak nélküli belső kényszer, meg kell tennem. 6Mert ezt mondta nekem az ÚR: Menj, állíts őrszemet; amit lát, jelentse! (Ézsaiás próféta könyve 21. fejezet) Mostanában azt látom, hogy sokan keresnek valamit ami boldogságot és békét ígér. Pl. indiai jógik, guruk és egyéb tanítók tanításai és árajánlatai lepték el a netet, mert van rá kereslet. Több általam kereszténynek ismert ismerősöm is buzgón tetszikeli ezeket. Persze, nem mindenki tartja magát kereszténynek, sőt egyáltalán nem gondolkodik az identitásán. Innen is egy kicsi onnan is egy kicsi, ami jól esik az jöhet, ami inkább kínos, azt a részét meg felejtsük el. Azt gondolom írnom kell arról kik is vagyunk mi Isten számára. 19Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? (Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első levele 6. fejezet) Szóval ked…