Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április, 2018

JÉZUST így követni jó!

Kép
Füle Lajos
Az szóljon, akit megmosott a Vér, az vallja: JÉZUST így követni jó! Bizonyságtétel nélkül mit sem ér a misszió.


Minden pénteken összejövünk a kórházi kápolnában reggel 7.00-kor, hogy imádkozzunk, beszélgessünk, együtt dicsérjük Isten énekkel. Kicsiny közösséget alkotunk és én hiszem, hogy Isten szeretete tart bennüket össze. A legutóbbi pénteken is így volt. Egy ismeretlen férfi is jött közénk, együtt imádkoztunk és beszélgettünk. Engem ez az ige ragadott meg miután átgondoltam a mai reggelt. Ján. 6.2: És nagy sokaság követte Őt, mivelhogy látták az Ő csodatételeit, amelyeket cselekszik vala a betegeken. Ez a férfi, testvérünk Krisztusban elmondta miért is jött a Kórház kápolnájába. Hálát adni a gyógyulásokért amelyek itt ezen a helyen családjával és vele történtek. A gyermekeinek és neki is volt mandula műtétje itt és felépültek. Mondhatnánk, hogy nem nagy kunszt, ettől volt úgy oda? Ha nincs mandulaműtéte ennek a férfinek, lehet, hogy már nem élne, vagy keserves szenvedéseken me…

Legyetek éberek!

Kép
Kedvesek,
Talán mindenkinek megfontolandó, érdekes lehet.
Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014) Pál levele az efezusiakhoz 6. fejezet


Isten fegyverzetének felöltése
10Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. 11Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. 12Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. 13Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. 14Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, 15sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. 16Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. 17Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely Isten beszéde. 18Minden imádságotokb…

"Hiszed-e ezt?"

Kép
2017.10.30. napján írtam.


_________________________________________________________________________________
Kedvesek,
Régen írtam ezért elnézést kérek. Valaki fel is hívta erre a figyelmemet, hogy hiányoznak neki a levelek amiket írni szoktam. Örülök, hogy ez így van. Elég sok minden történt velem is és gondolom veletek is mostanság és ebbe a sok mindenbe ezidőtájt felrémlik elvesztett szeretteink emléke. Sőt, talán még a most mellettünk lévő szeretteinkkel kapcsolatos aggodalmak is.  Velem ez történt. Voltunk már előző hétvégén temetőt látogatni és feljöttek az emlékek. A szépek és a fájdalmasak is. Aztán egyik reggel a feleségem nagyon rosszul lett és ez nagyon megijesztett engem.Olvassuk el együtt ezt a szentírási részt, Lázár haláláról esik benne szó:
21Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. 22De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. 23Jézus ezt mondta neki: Feltámad a testvéred! 24Márta így válaszolt…