Kinek engedelmeskedjek?Ha valaki Isten útját akarja járni fel kell kötnie a nadrágszíjat. "Kegyelemből van üdvösségetek", mondja Pál apostol amikor az Efezusi Gyülekezetnek ír.8Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 10Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.(Pál levele az efezusiakhoz 2. fejezet)

Amint olvashatjuk ez nem azt jelenti, hogy ne kellene jót cselekednünk. Miután hívőkké lettünk fel kell, hogy ismerjük, hogy milyen cselekedetekre lettünk teremtve. Olvassuk el alábbi részt a Bibliából:

31Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára.32Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.
34Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. 35Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 36mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 39Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? 40A király így felel majd nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.
41Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre! 42Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, 43jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. 44Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45Akkor így felel nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. 46És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. (Máté evangéliuma 25. fejezet)

Nem először foglalkozom ezzel az igeszakasszal. Saját példámat tudom hozni, mennyire is nehéz tud ez lenni és mit jelent engedelmeskedni az Úrnak.

22Akkor ezt mondta Sámuel: Talán ugyanúgy tetszik az ÚRnak az égő- és a véresáldozat, mint az engedelmesség az ÚR szava iránt? Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél! 23Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Te megvetetted az ÚR igéjét, ő pedig elvetett téged, és nem leszel király! (Sámuel első könyve 15. fejezet)

Több korábbi blogbejegyzésemben már beszámoltam róla, hogy milyen csodát tud tenni Isten. Arról is volt szó, hogyan vezet és szólít meg bennünket. Számomra az egyik legnehezebb próba az volt amikor az Úr azt mondta, menjek és látogassam meg az egyik hozzátartozómat akivel régóta rendezetlen és békétlen volt a viszonyom. Ezt sokszor latolgattam magamban, féltem az újabb sebektől és a régiektől amik felnyílhatnak. A félelem és az Istennek való engedelmesség próbája nálam párban jártak. Az nem próba amit könnyű megtenni. Amikor a hozzátartozóm kórházba került ismét kiélesedett ez a probléma. Éreztem belülről a nyomást, ahogy a Szentlélek indított, kérdezte a feleségem, hogy nem akarom e meglátogatni őt? De ellenszegültem, mert féltem. Itt még nem ismertem fel, hogy ez az Isten akarata, pedig az volt. Épp ekkortájt jött új kórházlelkész a munkahelyemre aki köv. munkanapon kiküldött egy körlevelet:

Az a helyzet, hogy csaknem egy éve nem volt kórházlelkészünk. Ezért is mennyit könyörögtünk az imaközösségben... Legyen újra a kórháznak lelkigondozója. Isten pontosan időzített már megint. "...beteg voltam , és meglátogattatok..."
Amikor ezt elolvastam már nem volt hová bújni az engedelmesség elől. Tudtam, hogy azonnal cselekednem kell, mert ha nem, hát lehet, hogy belepusztulok. Aznap délután elmentem és meglátogattam a beteget. Semmi sem igazolódott a félelmeimből. A szentlélek megteremte a maga gyümölcseit.

22A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. 24Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. 25Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.(Pál levele a galatákhoz 5. fejezet)

Milyen szépen fogalmaz a 25. vers, "Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint."


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Amikor Isten megállít

Az imádság haszna

Isten dicsősége a döbbenetes valóságból származik