Isten dicsősége a döbbenetes valóságból származik

Sokszor kell bátorság ahhoz, hogy az ember elmondja másoknak ami történik vele. Vagy bátorság kell ahhoz, hogy megtegyél valamit ami irreális, de késztetésed van rá. Elszántság kell ahhoz, hogy olyasmiért imádkozz ami konkrét, rendkívüli és esélytelen. A keresztyéni értelemben vett testvéreimmel együtt 2018. októberének első hetében megtapasztalhattuk, hogy mindezt mi is átélhetjük, s részesei lehetünk egy a hit által elért eredménynek. Nem a mi eredményünk, egyedül az Istené.

Egy évvel ezelőtt egy lelki hétvégére készülve imakérést olvastam a facebookon, miszerint egy ifjúért, egy fiatal srácért kérnek közbenjárást, imádságot a keresztszülők. A fiú, aki akkor a 18. életéve körül járt súlyos műtéten esik át. Imádkoztunk érte, jöttek a hírek, hogy egy darabig mesterséges kómában kell tartani és ekkor és ekkor ébredezhet majd. Buzgón imádkoztunk, egész gyülekezetek mozdultak meg, a lelki hétvégére összegyűlő férfiak közössége is fohászkodott az Úrhoz. Eltelt egy-két hét, pozitív hírek érkeztek, és mindenki örült, de a kezdeti örömből szomorúság lett, mert végül mégsem ébredt fel a srác, kómában maradt.
Szomorúsággal teli szívvel csordogált el néhány nap, aztán az ember csaknem elfeledte az egészet. Azonban néhány hónap múlva munka közben megütötte a fülemet a srác neve abban a kórházban ahol én dolgozom. Ide került ápolásra. Továbbra is kómában volt, látogatni pedig csak a nagyon szűk család számára volt lehetséges. Engem annyira szorongatott akkor egy irreálisnak mondható késztetés, hogy imádkozni kellene mellette, rátenni közben a kezünket, ahogy a Bibliában áll.


17Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, 18kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.(Márk evangéliuma 16. fejezet )


Most aki úgy olvassa ezt az írást, hogy nincs szemernyi hite sem, nyugodtan nyeríthet, 10 évvel ezelőtt én is így tettem volna. Felhívtam a srác keresztapját, hogy szerinte be lehetne-e menni hozzá imádkozni érte. Sajnos nemleges választ kaptam, még ő sincs rajta a látogatói listán. Ez elkeserítő volt, de a péntek reggeli, kórházi kápolnában tartott áhítatokon, gyülekezeti alkalmakon, imaközösségben újra és újra imádkoztunk a betegért. Az Úr szentlelke sohasem hagyta, hogy elfeledkezzünk róla, én így gondolom. Utoljára a múlt hét pénteken is imádkoztunk a srác ébredésérért, csaknem egy év múlt el az első fohász óta. Ma bejött hozzám az egyik barátom és mosolyogva mondta, hogy a fiú felébredt. Húh …. hát nem voltam észnél ennél a résznél. Részleteket még nem tudtam, csak azt, hogy valami rendkívüli történt. Beszéltem többekkel akiktől információt lehet megtudni. A beteg még nem futotta körbe a betegszobát, nem erről van szó. Ez nem úgy megy, mint a filmekben. De kommunikálni lehet vele jelekkel és már nem szondán táplálkozik. Újra tudatánál van. Ez csodálatos, örömteli dolog olyan embereknek akik hittel imádkoztak érte. Volt rá példa, hogy azt kértük, ha mi nem is tudunk bemenni hozzá, hogy rátegyük a kezünket és imádkozzunk érte, tegye azt meg más, akit az Isten küld hozzá.

Legyetek ... 11a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a Lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. 12A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.(Pál levele a rómaiakhoz 12. fejezet)

Az Úr küldött hozzá valakit és mindezt úgy tette meg, hogy egyértelmű legyen, egyedül övé a dicsőség. Varga Róbert pasaréti prédikációjából idézek: "A pogányokat a csoda győzte meg a legtöbb esetben, a zsidókat pedig a nyelveken szólás. Kinek-kinek azt adja az Isten, amire szüksége van." És egy másik helyen: "Isten Lelke, aki vezet, felfed, és nyilvánvalóvá tesz mindent, ami nem szerinte való. Meggyőz és elvezet minden igazságra. Néha kicsit kíméletlennek tűnik, de mindig nagy szeretettel teszi ezt. Néha mások mondják meg, és Isten őket használja fel, akár pogányokat is. Rajtuk keresztül is megszólalhat a mindenható Isten." http://www.refpasaret.hu/pasaret/pred.php?id=1258

Egy terapeutát küldött az Örökkévaló a sráchoz aki valószínűleg nem keresztyén, de nem is ez a lényeg. Isten bárkit felhasználhat a céljaira, és ha azt a terápiát amit egy ilyen terapeuta csinál lefordítjuk a Biblia nyelvére, ő bizony kézrátételt csinált.

Azzal az Istenbe vetett bizalommal vagyok, hogy ő tovább munkálkodik. Alábbi ének nagyon szépen fogalmaz Vele kapcsolatban.


1. Az Úr csodásan működik, De útja rejtve van, Tenger takarja lábnyomát, Szelek szárnyán suhan. Mint titkos bánya mélyiben, Formálja terveit, De biztos kézzel hozza föl, Mi most még rejtve itt.


2. Bölcs terveit megérleli, Rügyet fakaszt az ág. Bimbója bár igénytelen, Pompás lesz a virág. Ki kétkedőn kutatja őt, Annak választ nem ád, De a hívő előtt az Úr Megfejti önmagát.


3. Ne félj tehát, kicsiny csapat, Ha rád felleg borul: Kegyelmet rejt, s belőle majd Áldás esője hull. Bízzál az Úrban, rólad ő Meg nem feledkezik, Sorsod sötétlő árnya közt Szent arca rejtezik.


William Cowper 1731-1800

"Isten időzítése mindig tökéletes." Mondta az ébredést hírét követő első bibliaórán az a nőtestvérem, akivel péntekenként a kómában fekvő srácért is imádkozni szoktunk. Ugyanis aznap, a hír előtti utolsó pénteken benne kétségek merültek már fel, mi értelme annak, hogy még mindig, ilyen régóta imádkozunk a betegért és semmi nem történik. Benne ez volt, egy másik barátunk azért lelkesedett, hogy valahogy mégiscsak be kellene menni a beteghez, bennem pedig valami furcsa érzés volt az utolsó pénteki ima közben, csak nem tudtam, hogy mi is az... talán így utólag csodavárásnak fogalmazhatom meg. Azt hiszem, hogy különbözőképpen ugyan, de mindannyiunkban valamiféle türelmetlenség kezdett gyökeret verni, mint 2000 évvel ezelőtt.

… megüzenték Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. 4Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia. (János evangéliuma 11. fejezet)

Azt mondta ez a betegség nem halálos, pedig tudta, hogy Lázár meg fog halni. Jézus 1-2 óra alatt elért volna Lázárhoz, de miután 2 napig várakozott, még ezt is mondta:

Nem tizenkét órája van a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja e világ világosságát, 10de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. (János evangéliuma 11. fejezet)

Jézus azért késlekedett, hogy amikor Lázár meghal és ő feltámassza majd, minden jelenlévő számára egyértelmű legyen egy korábbi kijelentésének valósága:

12Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. (János evangéliuma 8. fejezet)

Jézus önmagára mutatott a csodatétellel, a halott feltámasztásával. Mai cselekvéseinek is ugyanez a célja, s mindannyiunknak, akik kicsit is kétkedve részt vettünk a beteg srácért való imádkozásban ugyanezt az üzenetet közvetíti újra meg újra:

Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? (János evangéliuma 11. fejezet)

A végső kérdése és kijelentése, valamint a tőlünk válaszul adott egyedül elfogadható hitvallás pedig ez:

25Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; 26és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? 27Márta így felelt: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba. (János evangéliuma 11. fejezet)

Te is megteheted kedves olvasó, hogy hinni és imádkozni kezdesz. A testvéreim és én biztosan folytatni fogjuk, mert hiszünk, mert Jézus ma is ugyanúgy jelen van és beszél hozzánk, mint Lázár idejében, akkor testben, most Szentlelke által. Ezért igaz alábbi ige is.

8Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. (Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet)

A hivő élete igazolja a szentírást.Mindent Isten dicsőségére tegyetek! (Pál első levele a Korinthusiakhoz 10. fejezet.)

Úgy legyen!

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Amikor Isten megállít

Az imádság haszna