Ha örömhírt hallasz tovább adod?

Azon gondolkoztam mi is az az örömhír. Sokan szeretnek mindenfélét terjeszteni amit hallanak. Van egy mondás, miszerint "aki neked beszél másokról, beszél rólad is." A Biblia szerinti meghatározás pedig ez:

12Kigúnyolja felebarátját az esztelen, az értelmes ember pedig hallgat. 13A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot.(A példabeszédek könyve 11. fejezet)

A pletyka bűn, s Pál apostol a Rómaiakhoz intézett első általunk ismert levelében mindezt a gyilkos indulattal egy sorban említi. Azt hiszem megállapítható, hogy az efféle beszélgetés és annak tartalma sohasem örömhír. Mégis, az ilyesmi futótűzként terjed egy utcában a szomszédok, a munkahelyen a munkatársak, a facebookon az ismerősök, vagy épp szomorú módon olykor akár a templomban a padsorok között.

Ennek az ellenkezője az örömhír. Nézzünk néhány bibliai meghatározást erre vonatkozóan:

6A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; 17hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. (Pál második levele Timóteushoz 3. fejezet )

Beszélgetünk-e komoly dolgokról egymással egymásról ilyen nézőpont szerint? Nagyon egyszerűen azért, hogy a másik javát szolgáljuk? Fontos, hogy nem a saját elgondolásaink, hanem az Isten tanítása szerint? Csak akkor lehetünk biztosak benne , hogy tanácsunk a másik javát szolgálja, ha az nem tőlünk van, hanem Istentől.

48Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes! (Máté evangéliuma 5. fejezet)

Hagyományos módszer, hogy két ember beszélget egymással. De ma már nehéz ezt megtenni. Nem járnak össze az emberek. A családtagok különböző városokban és országokban élnek. Ma szétzilálódtak az emberi kapcsolatok. akkor hogyan csináljunk? Magamnak is feltettem a kérdést, hogyan csináljam? Isten válasza ez:

9Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel a Sionnak, harsány hangon kiálts, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek! Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak: Itt van Istenetek!(Ézsaiás próféta könyve 40. fejezet)

Az én egyik hegyem ez a blog. Ez az amit pl. még észre lehet venni. Ahonnan a kiáltás még elhallatszik felétek kedves olvasók.

ITT VAN ISTENETEK!Hogy hol? A bibliai szövegekben, amelyek ma is élő víz forrásai. Abban ahogy beteljesülnek az életemben és sokak életében Isten leírt ígéretei, nemcsak a jó, hanem, ha nem fogadjuk meg a tanításra, feddésre, nevelésre, megjobbításra szánt üzeneteket, a számunkra rettenetes dolgok beteljesülései is. A kutya sem számíthat sok jóra, ha a kenyeret adó, odanyújtó gazda kezébe mar.

Erre a hegyre bárki feljöhet, hogy ő is kiáltson. Mibe kerül, hogy ne az obszcén viccekre, hanem erre az oldalra, vagy más igét hirdető, a megváltást hirdető bejegyzésekre nyomj egy megosztást. Ha kiáltani akarsz minden ilyen megosztás egy ilyen kiálltás. Hogy ennek mi a célja?

17Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. 18Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit majd teremtek! Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. 19Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajkiáltás hangja. 20Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öregember, aki magas kort ne érne. Mert a legfiatalabb is százévesen hal meg, és aki nem ér meg száz évet, átkozottnak számít. 21Házakat építenek, és ők laknak majd bennük, szőlőket ültetnek, és ők élvezik majd azoknak gyümölcsét. 22Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy majd más élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké, és amiért megdolgoztak, választottaim maguk élvezhetik. 23Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az ÚR áldott népe ez, ők és leszármazottaik. 24Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. 25A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki – mondja az ÚR. (Ézsaiás próféta könyve 65. fejezet )

Van egy film Sean Connery-vel az Első lovag. Nagy megragadt bennem a király néhány szava az alattvalóinak, mikor az ellenség bekerítette őket.

"Harcoljatok! Harcoljatok! Úgy, mint eddig még soha!"

A keresztyénség, az élő hit kiveszőben van az országunkban. Közöny van és sötétség. Ez ellen kell kiállni mindannyiunknak.

Kiáltsatok, hát testvéreim, kiáltsatok, úgy, mint eddig még soha!


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Amikor Isten megállít

Az imádság haszna

Isten dicsősége a döbbenetes valóságból származik